La finele anului 2017 raionul Ungheni va avea propria Strategie de reducere a riscurilor de dezastre. Documentul va include măsuri de management al riscurilor de dezastre naturale, tehnogene și biologico-sociale, care pot afecta raionul Ungheni. E de menţionat faptul că din cauza amplasării în apropiere de râul Prut, dar și de  munții Vrancea, cele mai periculoase dezastre pentru raionul Ungheni sunt inundațiile și cutremurele de pământ. Elaborarea Strategiei de reducere a riscurilor de dezastre în raionul Ungheni are loc în cadrul Proiectului „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/CRISMAS”, finanțat de Comisia Europeană prin Directoratul general de ajutor umanitar și protecție civilă. Un subiect la această temă a fost realizat de Teleradio Moldova.