Pe data de 12 decembrie, anul curent, a avut loc prima Şedinţă de lucru a preşedintelui raionului cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din aparatul preşedintelui raionului , cu urmatoarea ordine de zi:

1. Cu privire la realizarea Planului de acţiuni privind ocuparea şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, raportor Vasile Bulubica, director al Agentiei pentru ocuparea forței de muncă a raionului Ungheni

2.Cu privire la realizarea Programului teritorial Ungheni de control al tuberculozei pentru anii 2012-2015 (perioada 2015), raportor  Emilia Dadus, șef al Serviciului ftiziatrie, IMSP Spitalul raional Ungheni

În raportul său,  Vasile Bulubica, director al Agentiei pentru ocuparea forei de muncă a raionului Ungheni, a prezentat o informație succintă despre realizarea Planului de acțiuni privind ocuparea și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, accentuînd: la moment sunt luați în evidență 1200 șomeri (mai mult de jumătatea din acest număr o reprezintă femeile); dificultăți prezintă angajarea persoanelor cu dizabilități, angajarea persoanelor revenite în tară (cauza fiind salariile mici și lipsa cererii de lucratori calificați) și identificarea doritorilor de a urma un curs de instruire (se datoreazaă burselor mici, a lipsei căminelor la locul de studii, a lipsei specialităților solicitate de agenții economici din raion).

Ludmila Guzun, președintele raionului  a propus organizarea unei mese rotunde cu participarea reprezentanților administrației publice raionale, a agenților economici și  ai Agentiei pentru ocuparea forței de muncă a raionului Ungheni pentru examinarea subiectului privind pregatirea muncitorilor calificați, avînd în vedere specificul regiunii.

La capitolul Realizarea Programului teritorial Ungheni de control al tuberculozei pentru anii 2012-2015,  Emilia Dadus, șef al Serviciului ftiziatrie, IMSP Spitalul raional Ungheni, ne aduce la cunoștință despre îmbunătățirea majoritații indicatorilor de baza în anul 2015. Cu toate acestea situația epidimiologică  rămîne precară, raionul Ungheni deținînd locul I la incidența tuberculozei; a crescut numărul de cazuri a  maladiei în cauză la copii (în anul 2011 – 6 cazuri, anul 2015 – 11 cazuri).

Din numărul total de bolnavi, 80% sunt din familii social vulnerabile, iar multi dintre ei nu sunt angajați în cîmpul muncii. O cauză a micșorării ratei succesului în tratamentul tuberculozei este creșterea numărului de bolnavi care au abandonat tratamentul.

În urma discuțiilor cu privire la controlul răspîndirii maladiei în raionul Ungheni,  Ludmila Guzun, președintele raionului   s-a pronunțat pentru implicarea activă a tuturor actorilor sociali în prevenirea, profilaxia maladiei în cauză; inițierea de către factorii de decizie a unui dialog constructiv privind  mobilizarea întregii societăți în lupta cu tuberculoza.

In cadrul ședinței   s-a mai prezentat informația operativă despre situația privind drumurile publice naționale și locale:

Vasile Bodrug, inginer-șef S.A. „Drumuri-Străşeni”, district Ungheni a raportat: în zilele de sărbatori serviciul a activat non-stop, a fost repartizat material antiderapant pe drumurile publice naționale și locale (direcțiile solocitate), a fost utilizat doar utilajul din dotare a tehnicii de curățire a drumurilor.

În urma discuțiilor s-a pus sarcina: de a contracta tehnici de deszăpezire de la agenții economici  privați (contracte de arendă a tehnicii de curățare a drumurilor sînt semnate cu SRL  „Javelin” și SRL „Cons Vian”)