Ieri, 09 ianuarie, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, s-a desfășurat prima şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor, șefii instituțiilor medicale şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. Conform ordinii de zi au fost prezentate următoarele chestiuni:

1.Cu privire la veniturile acumulate de către Direcția deservire fiscală Ungheni la Bugetul public național (BPN) în anul 2017 (a raportat Victor Reznic, șef Direcție deservire fiscală din cadrul Serviciului Fiscal de Stat);

2.Cu privire la realizarea Programului teritorial Ungheni de reducere a afecțiunilor determinate de deficiența de fier și acid folic până în anul 2017 (a raportat Raisa Popovici, medic-șef Centrul raional sănătate public Ungheni).

Rapoartele prezentate le puteți accesa aici:

Acumularile la bugetul public national 2017

Programul teritorial privind deficienta de fier si acid folic

Șeful Direcție situații excepționale, Oleg Blișceac, a anunțat că începând cu 02 ianuarie 2018, urmare restructurărilor, Direcția Situații excepțională Ungheni nu mai elibereaza autorizațiile împotriva incendiilor. Conform Hotărârii de Guvern, Agenția pentru Supraveghere Tehnică (AST) a preluat funcțiile de control de la trei organe de control, printre care și unele atribuții de control și supraveghere de stat în domeniile asigurării apărării împotriva incendiilor și protecției civile de la Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI.

Despre lărgirea competențelor Serviciului Fiscal de Stat, a comunicat Victor Reznic, șef Direcție deservire fiscală din cadrul Serviciului Fiscal de Stat Ungheni. Potrivit dânsului, politica bugetar – fiscală pentru anul 2018 condiționează schimbarea esențială a modalității de raportare. Pentru a  facilita raportarea electronică obligatorie sunt planificate seminare zonale în localitățile din raion.

Totodată, Tatiana Struc, șef Direcție finanțe a anunțat despre otimizarea sistemului trezorerial al Ministerului Finanțelor și, implicit, reformarea Trezoreriilor teritoriale. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2018, raionul Ungheni este arondat la Trezoreria Regională Centru, mun Chisinau. Despre particularitățile privind finanțarea prin Trezoreria Regională Centru și specificul de lucu cu noul sistem se va vorbi vineri 12 ianuarie 2018 la seminarul cu instituțiile bugetare de nivelul I și II din raionul Ungheni, care se va desfășura în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, ora 10:00.