Joi, 25 februarie, anul curent, a avut loc prima Şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni din anul 2016.

La şedinţă au participat şefii direcţiilor, secţiilor, serviciilor din subordinea Consiliului raional.

S-au înregistrat şi au fost prezenţi 33 de consilieri raionali din 35.

Preşedintele şedinţei a fost desemnat  Calmațui Valeriu, consilier raional.

În cadrul şedinţei ordinare au fost propuse pentru adoptare 47 chestiuni de pe ordinea de zi.

La început de ședință  Victoria Cujbă, reprezentant al Cancelariei de Stat, a avut misiunea de a-l prezenta pe Ion Harea în calitate de Șef al Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat din Ungheni, desemnat prin hotărîrea Guvernului din 17 februarie ca fiind reprezentantul Guvernului și al intereselor de stat la nivel local.

Printre chestiunile adoptate se numără: decizia cu privire la modificarea  deciziei nr. 9/2 din 24.12.2014 cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015 în a doua lectură; decizia cu  privire la alocarea mijloacelor financiare; decizia cu privire la execuția bugetului raional pentru anul 2015, raportor Tatiana Struc, şef Direcţie  finanţe;  decizia cu privire la  mersul realizării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020, aprobată prin Decizia nr. 1/5 din 23.02.2012; decizia cu privire la aprobarea Programului de modernizare a piețelor agroalimentare din raionul Ungheni pentru anii 2016-2018,

raportor Ludmila Guzun, președintele raionului; decizia cu privire la aprobarea statelor de personal ale Centrelor de Sănătate  pentru anul 2016; decizia cu privire la  stabilirea coeficientului de multiplicare, sporului la salariu pentru intensitate în muncă șefilor Centrelor de Sănătate pentru anul 2016, raportor Petru Gherasimov, vicepreședintele raionului; decizia cu privire la aprobarea Strategiei de Comunicare a Direcției asistență socială și protecție a familiei     pentru perioada 2016-2020; decizia cu privire la aprobarea Strategiei  de dezvoltare a serviciilor sociale a raionului Ungheni pentru anii  2016-2020,   raportor Tudor Rădeanu, șef Direcție asistență socială și protecție a familiei; decizia despre modificarea Deciziei Consiliului raional nr.4/5 din 21.08.2003 cu privire la constituirea   Fondului raional de susținere socială a populației, raportor Alexandru Brînză,  vicepreședintele raionului; decizia  cu privire la  aprobarea Programului  de dezvoltare strategică a învățămîntului în raionul    Ungheni pentru perioada 2016-2020, raportor Iulia  Pancu, șef Direcție educație; decizia cu privire la  aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Ungheni pentru trimestrul II al anului 2016, raportor Rodica Lițcan,  secretarul Consiliului rational ș.a.

Au fost decise alocări de mijloace financiare din Bugetul raional pentru dezvoltarea unor proiecte de reabilitare infrastructură, sociale.

Deciziile adoptate în cadrul şedinţei ordinare vor fi publicate pe saitul oficial al Consiliului raional Ungheni.

La finele şedinţei, preşedintele raionului,  Ludmila Guzun, a mulţumit consilierilor pentru participarea și implicarea activă în lucrul comisiilor de specialitate şi la şedinţa ordinară. A invitat pe toti interesți    vină  cu propuneri și solicitări în cadrul comisiilor de specialitate, unde se poate discuta în detaliu fiecare chestiune.

Activăm în condițiile unui buget auster, de acea au fost adoptate doar contribuții la proiecte cu finanțare extrabugetară. Scopul nostru este să motivăm autoritățile publice locale, administrația instituțiilor publice să aplice și să obțină finanțare din diferite fonduri, atît interne, cît și externe, a menționat președinta raionului Ludmila Guzun.

Apoi s-a adresat managerilor centrelor de sănătate din raion: ”Consiliul raional a fost receptiv la solicitările dumneavoastră și a decis, ca fondator, implementarea și aprobarea, a coeficientului de multiplicare și, respective, a  adaosului la salariu.

După care a adus la cunoștința celor prezenți că transferurile în bugetul local s-au efectuat în proporție de 90%, ceea ce ne-a permis să nu avem restanțe la salariu pentru angajații CR și a celor cu destinație specială . Au fost achitate serviciile pentru asigurarea funcționării instituțiilor. .

Cuvinte de mulţumire  au fost adresate domnului Oleg Belbas, directorul Agenției Teritoriale a Companiei de asigurări în Medicină, născut în frumoasa zi de . Vă dorim multă sănătate Dumneavoastră şi familiei Dumneavoastră, multe succese şi împlini în continuare,  a menţionat preşedintele raionului,  Ludmila Guzun.

Președintele ședinței, Calmațui Valeriu, a profitat de ocazie și, în numele tuturor colegilor bărbați,  a felicitat Doamnele cu venirea primăverii și cu Ziua internațională a femeilor.

Pe final de ședință, Ion Harea, Șef al Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat a multumit echipei de consilieri pentru colaborare  și l-a citat pe Arhimede: ”Platon mi-i prieten, dar adevărul mi-i mai scump!”