Timp de 2 ani serviciile publice descentralizate și desconcentrate din raionul Ungheni au participat la procesul de elaborare participativă a Strategiei de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni pentru anii 2018 – 2022. Pe data de 14 decembrie 2017, Consiliul Raional Ungheni a aprobat în unanimitate Strategia de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni pentru anii 2018 – 2022.

Strategia de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni pentru anii 2018 – 2022 a fost elaborată după metodologia recomandată de Uniunea Europeană și în baza expertizei experților din Olanda, precum și în baza schimbului de experiență între partenerii proiectului CRISMAS (Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud” / ITINERIS Sănătate și siguranță din Olanda, Provincia Forli – Cesena din Italia, Agenția Regională de Dezvoltare Economică „PREDA – PD” din Bosnia și Herțegovina, Municipalitatea Stavanger din Norvegia). Au fost respectate etapele elaborării unei politici publice locale și s-a ținut cont de situația existență în raionul Ungheni privind riscurile de dezastre. Dezastrele produse în raionul Ungheni în ultimii 10 ani au scos în evidenţă atât anumite slăbiciuni privind metodele și tehnicile utilizate pentru protecţia împotriva lor, cât şi a capacităţii de răspuns pentru gestionarea acestor fenomene. De asemenea, recentele dezastre (inundațiile, alunecările de teren, grindina, seceta) au scos în evidenţă vulnerabilitatea comunităţilor locale expuse riscurilor, manifestată prin slaba lor capacitate de a putea absorbi efectele fenomenelor şi de a se reface după trecerea lor. Toate acestea au argumentat necesitatea schimbării opticii autorităților publice locale asupra modului de abordare a problemelor cauzate de dezastre şi trecerea de la conceptul de acţiune de tip pasiv, la conceptul de măsuri active în vederea reducerii vulnerabilităţii populației ca receptor al riscurilor de dezastre precum şi a potenţialelor pagube umane și materiale.

Argumentele aduse în favoarea elaborării strategiei de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni au vizat necesitatea adoptării unei abordări strategice privind managementul riscurilor de dezastre având ca obiectiv orientarea resurselor către zonele unde riscurile pot fi efectiv reduse. S-a ținut cont de necesitatea ca toţi cei care ar putea avea de suferit de pe urma riscurilor de dezastre să-şi asume responsabilitatea de a nu se expune fără măsuri de precauţie şi de a nu contribui la sporirea acestor riscuri. Un alt argument este înţelegerea pe deplin a efectelor negative ale schimbărilor climatice deja manifestate şi luarea în considerare în schemele de management al riscurilor şi în deciziile de planificare a măsurilor de reducere a impactului schimbărilor climatice.

Strategia de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni pentru anii 2018 – 2022  formează documentul cadru pentru pregătirea şi adoptarea unor măsuri şi acţiuni specifice  care vizează:

  • cunoaşterea riscurilor de dezastre
  • considerarea riscurilor de dezastre în toate activităţile de prevenire și pregătire
  • adoptarea de măsuri preventive
  • pregătirea pentu situaţii de urgenţă
  • informarea populaţiei
  • monitorizarea riscurilor de dezastre.

Strategia de management al riscurilor de dezastre constituie o bază temeinică pentru ca administraţia publică locală să poată alege măsurile specifice de protecţie împotriva riscurilor de dezastre şi de dezvoltare regională. Prezenta strategie defineşte responsabilităţile specifice în plan operaţional şi de reglementare ale administraţiei publice locale, agenţilor economici şi populaţiei, ale indivizilor, precum şi modul lor de cooperare care să permită un acord comun pentru soluționarea complexelor probleme cauzate de riscurile de dezastre şi pentru o implicare autentică a tuturor în cadrul responsabilităţilor ce le revin.

Pentru realizarea strategiei au fost consultate legislația în domeniu din Republica Moldova și Uniunea Europeană, numeroase studii și lucrări de specialitate. Strategia face referire, în mod special, la tipurile de risc prioritare din punct de vedere al autorităților publice locale, instituțiilor interesate și cetățenilor, priorități exprimate, totodată și prin reglementări normative și legislative. A fost instituit și un Comitet Local de Coordonare care va analiza periodic progresul înregistrat privind atingerea obiectivelor generale/specifice ale strategiei, va formula propuneri pentru revizuirea planului de implementare și va identifica și atrage surse de finanțare externe pentru implementarea acțiunilor și măsurilor prioritare din strategie.

Recent, echipa locală de implementare a proiectului CRISMAS a participat la ultima ședință de învățare și schimb de experiență LES 7, care a avut loc în perioada 05 – 07 decembrie 2017 în Dordrecht, Olanda, unde s-au întâlnit toți partenerii proiectului și au prezentat strategiile elaborate. „Toți partenerii proiectului CRISMAS au fost foarte ambițioși și și-au dorit ca prin propriile strategii să contribuie la asigurarea securității și protecției populației din regiunile din care vin. Ne dorim ca rețeaua și comunitatea de experți create în cadrul proiectului CRISMAS să funcționeze și după finalizarea lui, or schimbul de experiență poate duce la identificarea noilor idei de proiecte pentru viitor, ” a accentuat Nico van Os, managerul proietului CRISMAS. În cadrul ultimei ședințe a Comitetului de Coordonare a proiectului, Jaap Paans, primarul orașului Alblasserdam a concluzionat: „Am rămas profund impresionat de rezultatele și abordarea sistemică a procesului de elaborare a  Strategia de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni. Ați reușit să implicați actorii comunitari și să elaborați o strategie de care să se conducă autoritățile publice locale. Este un rezultat de admirat și de apreciat că v-ați gândit și la durabilitatea proiectului.” Începând cu anul 2018 colaborarea între Direcția situații excepționale Ungheni și Organizația „Pompieri fără frontiere” din Olanda se va resimți în activități și sprijin concret oferit pompierilor din Ungheni.

Ședință de învățare și schimb de experiență LES 7 s-a desfășurat în cadrul Proiectului „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/CRISMAS”, implementat de Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud” / ITINERIS Sănătate și siguranță din Olanda, în parteneriat cu Provincia Forli – Cesena din Italia, Agenția Regională de Dezvoltare Economică „PREDA – PD” din Bosnia și Herțegovina, Municipalitatea Stavanger din Norvegia și Consiliul raional Ungheni din Republica Moldova. Proiectul „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/Community for Risk Management and Assessment – CRISMAS” este finanțat de Comisia Europeană prin Directoratul general de ajutor umanitar și protecție civilă. Scopul proiectului CRISMAS este implementarea metodologiilor de evaluare și management al riscurilor și construirea unei comunități largi la nivel european pentru specialiștii din structurile guvernamentale responsabili de evaluarea și managementul riscurilor, încurajarea  cooperării și schimbului de experiență în cadrul UE.

Galerie foto de la ședința CRU (14.12.2017) și LES 7 (05 – 07.12.2017)

Strategia de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni pentru anii 2018 – 2022 poate fi accesată aici: Strategia de management al riscurilor de dezastre in raionul Ungheni_finala_03.12.2017

 Mai multe informații :

Website:        www.crungheni.md, www.crismaseurope.eu

E-mail:          community@crismaseurope.eu, lilitincu@yahoo.com

Liliana Tincu, coordonator local proiect CRISMAS

Tel.: +373 69230563