Pe data de 13 ianuarie, anul curent, în cadrul vizitei la Iasi, a avut loc o întîlnire de lucru a reprezentanților  Consiliului raional Ungheni cu reprezentanții aparatelor tehnice ale Consiliului județean  Iasi pentru a  discuta propunerile de proiecte transfrontaliere și de acțiuni în comun din diverse domenii pentru următoarea perioadă.

S-a întocmit un calendar al evenimentelor din domeniile administrative, culturale și economice în comun planificate pentru anul 2016 ce va include:

1. Schimburi de experienţă între specialiştii din domeniul asistenţei sociale (protecţia copilului, vârstnicilor, persoanelor cu nevoi speciale) și organizarea  taberelor de vară pentru copiii instituţionalizaţi (din centrele de plasament, în asistenţă maternală);

2.  Schimburi de experienţă între preşedinţii şi secretarii comisiilor de specialitate de la nivelul CJ Iaşi şi CR Ungheni pentru dezvoltarea serviciilor administrative locale de nivel I și II în vederea  îmbunătățirii comunicării cu cetățenii și asigurarea  transparenței decizionale, respectiv modernizarea serviciilor prestate; proiect transfer experiență în domeniul IT;

3.  Asistenţă în vederea promovării culturii tradiţionale: participarea la evenimente de profil şi vizitarea Centrului Judeţean Iaşi pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, în perspectiva creării unei structuri similare în raionul Ungheni – în februarie se preconizează prima ședință comună a grupurilor de lucru;

4. Identificarea  itinerariilor turistice în regiunea transfrontalieră Iasi –Ungheni, în vederea valorificării cultural-economice a acestora;

5.   Asistenţă în vederea dezvoltării colaborării dintre Secţia Agricultură,  Camera Agricolă şi Universitatea Agronomică Iaşi, prin participarea micilor producatori la evenimente de profil, vizitarea unor unităţi agricole, consultanţă în stabilirea asociaţiilor de producători agricoli; se dorește o dezvoltare a relațiilor dintre Universitatea Agronomică Iaşi și școlile profesionale din Ungheni;

6.  Identificarea de proiecte transfrontaliere în scopul creării și reabilitării infrastructurii rutiere și creșterea gradului de siguranță în trafic.