În cadrul ședinței de constituire a Comitetului Director Local al Proiectului ”Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor solide Zona 5”, care a avut loc la dat de 25 ianuarie curent, s-au purtat discuții cu privire la elaborarea Studiului de Fezabilitate și Evaluarea Impactului asupra Mediului în scopul de a crea Sistemul de management integrat al deșeurilor în Zona 5 de Management al Deșeurilor Solide.
Cu privire la amplasamentele pentru instalațiile de gestionare a deșeurilor în Zona de Management a Deșeurilor 5 (ZMD 5), în luna noiembrie 2016 a fost realizată caracterizarea amplasamentelor și verificarea îndeplinirii criteriilor de amplasare. Prin urmare, au fost identificate două localități: s.Florițoaia Veche (raion Ungheni), unde va fi depozitul regional de deșeuri conform cu standardele UE de depozitare și cu o durată de viață minimum 20 ani, iar în s.Nișcani (raion Călărași) va fi amplasată stația de transfer.
În cadrul întrunirii, experta Alina Oberdorfer și consultantul GIZ Ștefan Toderașcu le-au prezentat membrilor CDL informații relevante despre elaborarea studiului de fezabilitate şi evaluarea impactului asupra mediului pentru crearea SMID în Zona de management al deșeurilor nr. 5. La rândul său, Nikola Doychinov, expert Managementul Deșeurilor Solide în cadrul GIZ, a prezentat Comitetului și actorilor implicați opțiuni privind gestionarea deșeurilor pentru Zona de Management a Deșeurilor 5 (Ungheni, Nisporeni, Călărași). Prognoza de generarea a deșeurilor și prognoza compoziției, formularea alternativelor tehnice și estimarea costurilor pentru perioada planificată a proiectului până în 2040: colectarea și transferul deșeurilor reziduale, colectarea separată și sortarea deșeurilor reciclabile, compostarea deșeurilor verzi, tratarea deșeurilor reziduale (sortare, tratarea mecano-biologică) și compararea alternativelor bazate pe criterii tehnice, economice, sociale și de mediu, au fost principalele chestiuni abordate în cadrul ședinței.
Pașii următori privind elaborarea Studiului de fezabilitate și EIM pentru Zona de Management a Deșeurilor 5 (ZMD 5) Regiunea de Dezvoltare Centru constă în elaborarea Studiului de fezabiliate. Acest studiu prevede stabilirea propunerilor privind gestionarea fluxurilor speciale de deșeuri, elaborarea designului conceptual și stabilirea investițiilor. Studiul pedologic pentru terenul selectat, elaborat de o întreprindere de stat în domeniu și formarea bunului imobil (terenului) în hotarele determinate de Planul general de amenajare a teritoriului sunt alte activități menționate în planul de lucru.
La întrunirea CDL au participat reprezentantul Ministerului Mediului al Republicii Moldova și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcții care, de altfel, sunt membri ai CDL. De asemenea, au fost prezenți reprezentanții autorităților de nivelul II și de nivelul I ai regiunii centru, dar și reprezentanții ADR Centru care au organizat și prezidat ședința.

Fig. 1. Cantități de deșeuri municipale generate în anul 2016.Fig.2. Unitate de transport destinată transferului deșeurilor municipale.

Fig.3 și 4. Sortarea centralizată a deșeurilor colectate separat.