Pe data de 24 februarie 2016 în sala de ședințe a  Consiliuli raional Ungheni a avut loc ședința de lucru a delegației NATO în Republica Moldova și a reprezentanților Ministerului Apărării  al Republicii Moldova de comun cu membrii Comisiei raionale pentru situații excepționale Ungheni.

Scopul acestei întruniri a fost familiarizarea cu starea deșeurilor de pesticide de la depozitul de produse chimice de pe poligonul comunei Zagarancea  și evaluarea cheltuielilor pentru ambalarea și evacuarea stocurilor de deșeuri.

Au fost prezenți reprezentanții Ministerul Apărării:  Ruslan Voloșciuc, șef-interimar Serviciu ecologic și protecția mediului, Mariana Grama, colonel, șef adjunct J4 Direcție logistică, manager de proiect și invitați speciali din cadrul delegației NATO în Republica Moldova: Jan De Vadder, manager financiar NATO, Leith Watson, manager de proiect, compania ”Veolia”, Marea Britanie

La început de ședință Ludmila Guzun, președintele raionului Ungeni, a salutat invitații, a mulțumit delegației Nato pentru că au selectat raionul Ungheni ca fiind parte din proiect și a vorbit despre necesității evacuării deșeurilor de pesticide chimice periculoase și  despre identificarea perspectivelor de evacuare a acestui stoc de pe teritoriul raionului Ungheni

A urmat o prezentare succintă proiectului NATO privind distrugerea pesticidelor și a produselor chimice periculoase: scop, obiectiv, activități și rezultate.

Mariana Grama, colonel, manager de proiect, responsabilă de implementarea proiectului de distrugere a pesticidelor în RM, a atras atenția asupra faptului că priectul este monitorizat personal de catre Prim-Ministrul, Pavel Filip.

Jan De Vadder, manager financiar NATO, a vorbit despre aspectele tehnice a proiectului. Raioanele Comrat, Fălești, Ceadîrlunga, Ungheni, Sîngerei, Băți au fost selectate  ca fiind candidate la proiect, dar factorii de decizie locali trebuie să argumenteze  de ce or. Ungheni este prioritar față de celelalte raioane?

La momentul de față se întocmește un studiu de fezabilitate a raionelor implicate, după care va fi făcut un grafic al evacuărilor. Pesticidele se incinerează în Polonia. Mizăm la o cooperare eficientă cu factorii de decizie din raionul Ungheni și cerem să ni se acorde asistență în ceea ce privește unele aspecte tehnice, a accentuat Mariana Grama, colonel, manager de proiect . 7 militari alături de reprezentanții companiei Viola vor pregăti pesticidele pentru export: ambalare, etichetare, evacuare. . Se va lucra în costume de protecție, măști, mănuși.  Este necesara întocmirea unui plan de lucru  clar, în care să fie delimitate toate atribuțiile factorilor implicați pe nivel orizontal șît și vertical. Împlicit asigurarea intervenției promte a serviciului de pompieri, ambulanță; asigurarea securității depozitului, a  coridorului verde  Republica Moldova – Ukraina; cooperarea cu punctul vamal Ungheni pentru elaborarea documentelor de vămuire a mărfii ș.a.

Leith Watson, compania ”Veolia”, Marea Britanie, a menționat că obiectivul său de bază este de a asigura o  evacuare sigură pentru cei care ambaleaza pesticidele, pentru populație și pentru mediu.  Din Din Republica Moldova sînt deja evacuate 640 tone de pesticide din 10 raioane. E nevoie de cooperarea eficientă cu autoritățile publice locale pentru a ajunge la finele acestui proiect.

 Direcția situații excepționale Ungheni, a prezentat o informație amplă privind  starea deșeurilor de pesticide  periculoase din  raionul Ungheni și necesitatea evacuării acestora de pe teritoriul raionului (starea depozitului, căile de acces către depozit, starea deșeurilor și ambalajului).

Depozitul de pesticide din raionul Ungheni  se află în lista obiectivelor chimic periculoase din Republica Moldova. Din cauza că depozitul se află pe un deal, în caz de ploi torențiale este posibilă contaminarea consecutivă a  rîului Vladnic , Prut,  Dunăre și deversarea apei poluate în Marea Neagră. Astfel ar  putea fi afectată funcționalitatea stației de tratare a apei din r.Ungheni, jud.Iasi, r.Cagul; ar putea fi afectate rețeaua subterană fluvială și, respectiv, fîntînile  din satele Semeni și Zagarancea. În caz de incendiu norul de fum poate acoperi  orașul Ungheni în totalitate. Din cele prezentate  consider că este evidentă necesitatea și prioritatea evacuării deșeurilor din raionul Ungheni, a concluzionat Dumitru Sasu, șef-adjunct Direcție situații excepționale Ungheni.