Ieri, 23 martie, curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc ședința de lucru a Comitetului Director Local al Proiectului ”Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor solide în Zona 5” (Ungheni, Nisporeni, Călărași).

La şedinţă au participat consultanții și experții Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ ), reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor, Ministerului Mediului, Agenției de Dezvoltare Regională Centru, factorii de decizie din raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni, primarii localităților  Floriţoaia Veche (r. Ungheni) și Nişcani (r. Călărași), reprezentanții instituțiilor de salubrizare, medico-sanitare și ecologice  din cele 3 raioane vizate de proiect.

Scopul principal al întrunirii a fost de a informa despre activitățile desfășurate în perioada ianuarie-martie 2017. Consultanții și experții GIZ/MSPL au prezentat Comitetului Director Local al Proiectului și actorilor implicați rezultatele designului conceptual al Studiului de fezabilitate, rezultatele analizei de opțiuni și evaluarea impactului asupra mediului. S-au mai pus în discuție momente legale ce țin de schimbarea destinației terenurilor,  închiderea gunoiștilor existente, drumurile de acces, identificarea măsurilor compensatorii pentru localitățile Florițoaia Veche și Nișcani, pașii următori din cadrul proiectului ș.a..

Conform proiectului, un centru regional de gestionare integrată al deşeurilor solide urmează să fie amplasat lângă s. Florițoaia Veche (raion Ungheni), iar în s.Nișcani (raion Călărași) va fi amplasată stația de transfer a deșeurilor. De notat, că beneficiari ai proiectului vor fi peste 260 mii de locuitori din raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni.