Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat şi-a prezentat raportul de activitate pentru anul 2013.

           La eveniment au fost prezenţi Secretarul General Adjunct al Guvernului Sergiu Palihovici, şefii Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, preşedintele raionului Ungheni Iurie Toma, edilul oraşului Ungheni Alexandru Ambros, şefii serviciilor desconcentrate şi descentralizate, primari, secretari ai consiliilor locale din raioanele Ungheni, Călăraşi, Nisporeni.

           

Natalia Rotaru, şef Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, în raportul său de actzivitate a menţionat că în anul 2013 au fost verificate 14 851 acte administrative. Astfel, o atenţie sporită din partea Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat a fost orientată spre îndeplinirea uneia din sarcinile principale prevăzute în Regulamentul de activitate şi funcţionare a oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, şi anume sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale în aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale în exercitarea atribuţiilor ce le revin prin lege. Pe parcursul anului 2013 OTUCS a acordat în permanenţă suport metodologic şi consultativ-juridic autorităţilor administraţiei publice locale în scopul prevenirii adoptării actelor administrative ilegale.

În intervenţia sa, preşedintele raionului Ungheni, a declarat din start „Că noi înainte de a veni la conducere am spus-o ferm că nu vom încălca legislaţia. ,, Evident că cel ce nu munceşte nu încalcă, de aceea şi am apelat cînd a fost nevoie la colaboratorii Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat pentru consulataţii”.

Secretarul General Adjunct al Guvernului, Sergiu Palihovici, a propus crearea unei platforme de dialog direct cu reprezentanții autorităților administrației publice locale de nivelurile I și II. „Această şedinţă ne va permite cunoaștem realizările și spiritul inovativ al primarilor în furnizarea serviciilor locale, și începînd cu Raionul Ungheni vom continua astfel de şedinţe şi în alte centre raionale a Oficiilor teritoriale a Cancelariei de Stat. Este prima şedinţă întreprinsă de astfel în teritoriu. Deasemnea oficialul a mai adăugat căo asemnea practică va fi preluată de întreg cabinetul de miniştri care preconizează să întreprinde asemnea şedinţe de lucru în teritoriu.