Despre activitatea Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor Ungheni pentru anul 2017 s-a vorbit marți, 16 ianuarie, în cadrul întrunirii raionale cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I, managerii şcolari şi agenţii economici, care s-a desfășurat în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni. Întrunirea a fost prezidată de președinta raionului, Ludmila Guzun.

Totodată, au fost puse în discuție perspectivele și sarcinile Direcțiilor din domeniul sănătății plantelor, animalelor, siguranța alimentelor, protecția consumatorului. La o serie de întrebări au răspuns invitații speciali:  Gheorghe Gaberi, director general ANSA și Sergiu Sîrghi, șef Direcție supravegherea comerțului, distribuției, și consumului produselor alimentare.

Raportul complet privind activitatea Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor Ungheni pentru anul 2017 îl puteți accesa aici: R A P O R T