Recepția lucrărilor de reparație cu îmbrăcăminte cu beton asfaltic a drumului L 375 Petrești – R17 sector Todirești. Porțiunea de drum cu lungimea de 1 km, a costat Consiliului raional Ungheni 1mln 300 mii lei.