Utilizarea tehnologiilor de branding vor contribui la dezvoltarea atractivității investiționale, la creșterea reputației Regiunii, la cultivarea unui sentiment de mândrie pentru localnici și la un impact pozitiv asupra bunăstării locuitorilor.
Brandul regiunii Ungheni este destinat spre utilizare deopotrivă localităţilor rurale, mun. Ungheni, agenţilor economici, instituţiilor publice, sectorului asociativ și oamenilor ce iubesc Ungheniul.