Ieri, 11 martie, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc întîlnirea Grupului de comunicare şi informare privind integrarea europeană cu participarea viceminiştrilor ai justiţiei, apărării, reprezentantul Ministerului afacerilor interne cu cetăţenii, reprezentanţii serviciilor desconcentrate şi descentralizate, primarii oraşelor, comunelor, satelor din raionul Ungheni. Întîlnirea respectivă a avut ca drept scop Reforma organelor de drept.

Moderatorul şedinţei a fost vicepreşedintele raionului Ungheni, Petru Langa, care în debutul şedinţei a salutat prezenţa oficialilor şi celor prezenţi din teritoriu menţionînd că este binevenită vizita celor trei oficiali de la Chişinău.

Luând în considerare situaţia la moment în ţară, Vladimir Ţurcan, şeful Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor de la MAI a vorbit despre o nouă strategie de informare şi comunicare care este necesară pentru a face faţă creşterii aşteptate a cererii de informaţie despre dialogul UE – Moldova şi implicaţiile acestuia pentru ţară, cu următoarele scopuri specifice. Studii ale cunoştinţelor actuale, aspiraţiilor şi necesarului de informaţii în rândurile publicului larg şi studii ale conţinutului mijloacelor de informare ar trebui să formeze baza procesului de planificare. Aceasta ţine de proiectul de comunicare generală, dar reprezintă şi un interes special pentru iniţiativele îndreptate spre mijloacele media moldoveneşti şi publicul larg.

La rîndul ei Viceministrul Justiției, Sabina Cerbu, a vorbit despre transformările care au loc în sectorul justiției. În context, Sabina Cerbu s-a referit și la campania de informare şi comunicare a Guvernului Republicii Moldova privind integrarea europeană, dar şi cum ar trebui autorităţile publice locale să se implice în promovarea acesteia.

Viceministrul Apărării, Ana Vasilachi, a specificat că susţinerea Republicii Moldova de către UE, este foarte importantă pentru statul nostru, deoarece constituie un semnal pentru partenerii europeni că poporul nostru tinde spre Europa şi merită să fie în familia statelor democratice, în care drepturile omului, libertatea de exprimare şi valorile democratice constituie pilonii existenţei unui stat.

În final, după runda întrebări-răspunsuri, Vicepreşedintele raionului, Petru Langa, a mulţumit oaspeţilor pentru informaţiile prezentate şi că acestea este important ca să ajungă la fiecare cetăţean din raionul Ungheni. Dumnealui a mai aăugat că este necesar ca fiecare din noi să ne implicăm şi să contribuim ca reformele în instituţiile respective să fie implementate cu succes.