Miercuri, 12 aprilie, curent, în sala de protocol a Consiliului raional Ungheni, a avut loc întâlnirea factorilor de decizie din raionul Ungheni cu o delegație de la Ministerul muncii și protecției sociale din Republica Cehă.

Specialistii din Cehia, care se ocupă de planificarea și finanțarea rețelelor sociale în țara lor, au venit cu scopul  este de a studia sistemul de funcționare și finanțare a Sistemului de Asistență și Protecție Socială din Republica Moldova. Anterior,  au avut loc  întrevederi la nivelul central cu Ministerele de resort (MMPSF și MinFin) și instituțiile centrale (CNAM, CNAS și Noua Agenție de asistență socială). După care, pentru  a înțelege cum funcționează sistemul în teritoriu și a afla viziunea  autorităților raionale și locale, au fost solocitate întrevederi cu conducerea raionului și orașului Ungheni, Direcția asistență socială și protecție a familiei din raion și un ONG prestator de servicii sociale.

Din discuțiile purtate cu oficialii din Ungheni s-a pus accent pe evoluția serviciilor sociale în ultimii ani, avantajele și dezavantajele procesului de  dezinstituționalizare, finanțările din bugetul raional, eficiența celor 20 de servicii din domeniul social dezvoltate în raionul Ungheni, problemele și nevoile acute din teritoriu.

Din spusele reprezentantului delegației cehe, vizita de studiu va servi ca bază elaborării unui proiect care dorește să continue proiectele în domeniul asistenței sociale  implementate deja în Republica Moldova. Acest proiect  se va referi la planificarea rețelelor de servicii sociale, reorganizarea structurilor neproductive, finanțarea și sustenabilitatea lor în timp. În acest sens, este necesar de a stabili un tablou de ansamblu a situației din Moldova, de a identifica domeniile cu mai multe neajunsuri, pentru ca planificarea serviciilor sociale și finanțarea lor pe viitor să fie de cea mai bună calitate, a subliniat oficialul.