Rezultatul concursului anunţat de către Preşedntele raionului Ungheni pentru ocuparea funciei publice de execuţie temporar vacante: 

                            

specialist în cadrul Aparatului preşedintelui raionului

 

 

 

 

Nr. d/o

Numele, prenumele

Nota finală obţinută la concurs

Comentarii

1.

Ciobanu Tatiana

8,58

Învingător al concursului

 

 

 

 

 

 

Preşedinte                                Iurie TOMA