Astăzi, 14 decembrie, consilierii raionali s-au întrunit pentru ultima ședință ordinară planificată pentru acest an. În cadrul şedinţei au fost propuse spre adoptare 23 decizii care vizează: aprobarea bugetului raional pentru anul 2018, corelarea bugetului raional aprobat pentru anul 2017 cu Legea bugetului de stat pe anul 2017, instituirea Consiliilor administrative ale instituţiilor medico-sanitare publice centre de sănătate, aprobarea  Strategiei de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni pentru anii 2018-2022,  fondarea Instituției Publice Centrul raional de tineret Ungheni,  aprobarea Programului de activitate al  Consiliului raional Ungheni pentru  trimestrul I al anului 2018 ș.a.

La final de ședință preşedinta raionului, Ludmila Guzun, a prezentat consilierilor situația soldurilor instituției de la sfârșit de an, după care le-a mulţumit pentru participarea și implicarea activă în lucrul comisiilor de specialitate şi la şedinţa ordinară.

Deciziile adoptate vor fi publicate ulterior pe site-ul Consiliului raional.