Etapa de analiză a riscurilor de dezastre prioritare ale raionului Ungheni s-a finalizat. Astfel, în cadrul ședinței  Grupului de lucru și a Comitetului local de coordonare create în cadrul proiectului CRISMAS, desfășurată pe data de 01 martie 2017, a fost prezentat și aprobat Raportul de analiză a riscurilor de dezastre din raionul Ungheni, care poate fi accesat aici:

Raport_analiza riscurilor_Ungheni_in lucru_21.02.2017_final.

Analiza riscurilor de dezastre permite autorităților publice locale să identifice, să prioritizeze, să planifice şi să implementeze măsuri care ar putea să contribuie la  reducerea vulnerabilității riscuriler de dezastre.

Raportul de analiză a riscurilor de dezastre din raionul Ungheni include o descriere detaliată a componentelor de bază ale analizei riscurilor şi scenariile modelate pentru 5 riscuri prioritare cu caracter natural (cutremurul de pământ, inundațiile, alunecările de teren, seceta și canicula, ploile cu grindina puternică) și pentru 3 riscuri prioritare cu caracter tehnogen (accidentele de transport, depistarea munițiilor neexplodate, incendiile). Acest Raport de analiză a riscurilor de dezastre din raionul Ungheni s-a axat pe o abordare generală pentru analiza riscurilor care se concentrează mai mult pe etapele cheie  decât pe metodologii distincte sau instrumente tehnice. Având în vedere resursele informaţionale limitate şi lipsa unei baze de date sistematizată la nivelul raionului Ungheni,  au fost analizate datele colectate  şi probabilitatea riscurilor de dezastre potrivit frecvenţei acestora.  Raportul de analiză a riscurilor de dezastre din raionul Ungheni include o abordare multi-risc, bazată pe metode calitative de analiză a riscurilor precum sunt  metoda cauză-efect și analiza SWOT.

Raionul Ungheni a fost afectat în decursul ultimilor ani de diverse calamităţi naturale şi dezastre tehnogene, cauzate de activitatea umană. Cauzele fenomenelor naturale trebuie căutate în structura geomorfologică a teritoriului ţării. Zona geografică în care este amplasat raionul este caracterizată de un proces de modificare a unor caracteristici geo-climatice, ceea ce a condus la declanșarea unor factori de risc care au evoluat spre dezastre. În ultimii ani s-a constatat că  aceste fenomene şi-au schimbat structura probabilistică şi intensitatea în raport cu acelaşi tip de fenomene înregistrate cu un deceniu în urmă. Efectele dăunătoare pe care aceste fenomene le au asupra populaţiei, mediului înconjurător şi bunurilor materiale fac necesară cunoaşterea acestor fenomene şi a modului în care le putem preveni sau ne putem apăra în caz de urgenţă. Din analiza bazei de date, se poate concluziona că magnitudinea şi frecvenţa dezastrelor naturale va continua să crească ca urmare schimbărilor climatice globale. Or, riscurile tehnogene vor fi dictate de factorul uman, astfel precum incendiile şi accidentele rutiere sunt cel mai des declanşate de om.

„Noi nu avem suficientă capaicitate de a preveni riscurile și în strategia de management al riscurilor de dezastre trebuie să includem măsuriconcrete  de prevenire. Elaborarea strategiei raionale de management al riscurilor de deazastre ar putea impulsiona procesul de aprobare a strategiei naționale de reducere a riscurilor de dezastre. Însă cel mai important aspect este că o astfel de strategie va permite autorităților publice locale, având deja

soluții identificate, să caute resurse financiare pentru acoperirea riscurilor prin accesarea fondurilor  programelor europene”, a precizat Ludmila GUZUN, Președinta raionului Ungheni.

Analiza riscurilor de dezastre se află în stadii foarte diferite pentru fiecare tip de risc pe ţară, iar la nivel local aceasta lispseşte în totalitate. Consiliul raional Ungheni este prima autoritate publică locală din Republica Moldova care a elaborat un Raport de analiză a riscurilor de dezastre din raionul Ungheni. Chiar dacă  nu existată repere clare și o strategie  națională de management al riscurilor de dezastre, grație experienței  avansate a echipei locale de implementare a proiectului CRISMAS a fost posibilă  întocmirea Raportului  de analiză a riscurilor de dezastre din raionul Ungheni care se califică a fi executat într-o  manieră profesionistă și foarte practică.

 Raportul privind analiza riscurilor de dezastre specifice raionului Ungheni este important pentru măsurile necesare atât prevenţiei, cât şi intervenţiei pentru protecţia populaţiei, bunurilor materiale şi a mediului. Din analiza riscurilor de dezastre prezente şi potenţial active de pe teritoriul raionului Ungheni, cu toate legăturile lor de interdependenţă cauzală, se poate deduce uşor faptul că teritoriul este sub incidenţa unui factor de vulnerabilitate naturală medie prin prezenţa a cel puţin doi sau trei factori de risc ce pot genera dezastre primare. Raionul Ungheni se află situat în partea de Vest a ţării și  expunerea la riscurile naturale a locuitorilor raionului este mai mare în caz de cutremur, secetă, ploi torenţiale, grindină, alunecări de teren, iar în cazul riscurilor tehnogene, raionul este vulnerabil în cazul accidentelor de transport, depistarea muniţiilor neexplodate, incendiilor. În cazul producerii unor asemenea evenimente, o importanţă deosebită o au cunoaşterea scenariilor posibile de risc, capacităţile de intervenţie şi măsurile pentru lichidarea consecinţelor.

În cadrul  aceleiași ședințe a  Grupului de lucru și a Comitetului local de coordonare create în cadrul proiectului CRISMAS au fost prezentate și rezultatele vizitei de documentare și schimb de experiență la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași din 28.02.2017, în principal accentuându-se subiectele abordate privind prioritățile de colaborare stabilite în cadrul unui Memorandum de colaborare ce urmează să fie semnat.

Această ședința de lucru a avut loc în cadrul Proiectului „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/CRISMAS”, implementat de Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud” / ITINERIS Sănătate și siguranță din Olanda, în parteneriat cu Provincia Forli – Cesena din Italia, Agenția Regională de Dezvoltare Economică „PREDA – PD” din Bosnia și Herțegovina, Municipalitatea Stavanger din Norvegia și Consiliul raional Ungheni din Republica Moldova. Proiectul „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/Community for Risk Management and Assessment – CRISMAS” este finanțat de Comisia Europeană prin Drectoratul general de ajutor umanitar și protecție civilă.

 

Mai multe informații :

Website:    www.crungheni.md, www.crismaseurope.eu

E-mail:      community@crismaseurope.eu, lilitincu@yahoo.com