În perioada 23-25 mai 2017, echipa proiectului CRISMAS de la Consiliului raional Ungheni și reprezentanții proiectului din celelalte alte 4 țări partenere s-au întrunit în cadrul Congesului IV Internațional cu genericul „Riscurile și educația”, organizat de Universitatea din orașul Coimbra, Portugalia și Asociația Portugheză de Prevenire a Riscurilor. Conferința a creat un mediu favorabil și a întrunit experți, profesori, tehnicieni, studenți și alți profesioniști naționali și din străinătate, ai căror interes se concentrează pe conceptualizarea și analiza riscurilor de dezastre, prevenirea și atenuarea consecințelor dezastrelor și împărtășirea studiilor de caz din diferite țări la acest subiect.  Scopul conferinței a fost de a promova cele mai bune practici în domeniul managementului riscurilor pentru a promova o cetățenie activă privind prevenirea riscurilor și atenuarea consecințelor în momentul manifestării lor.

Mesajul principal al conferinței a accentuat că noi trăim într-o societate care se confruntă în mod sistematic cu riscuri de dazastre fie naturale, fie provocate de om sau mixte. Apariția proceselor naturale sau a celor induse de acțiuni umane care se transformă în dezastre, au arătat că, în majoritatea cazurilor, intervenția umană este un element decisiv în definirea intensității efectelor negative provocate. Cunoașterea și acționarea în paradigma „societății cu risc” necesită noi abilități personale, cetățeni  mai activi și informați. De fapt, educația este unul dintre cele mai importante și puternice instrumente în construirea noilor concepte, în schimbarea obiceiurilor și în promovarea unui dialog eficient între generații. Ca atare, educația joacă un rol vital și structural în punerea în aplicare a mecanismelor care conduc la cetățeni mai bine pregătiți și la societăți mai rezistente, contribuind la conștientizarea crescândă a percepției riscurilor și pericolelor. Cu toate acestea, promovarea unei culturi a siguranței reprezintă o provocare transversală pentru societate, prin implicarea nu numai a comunităților educaționale și științifice, ci și a agenților și instituțiilor de protecție civilă și de urgență și în special a tuturor cetățenilor, în mod individual și colectiv.

La conferință a fost prezentat studiul de caz ”Managementul riscurilor din perspectiva unei țări în curs de dezvoltare: Studiul de caz al raionului Ungheni, Republica Moldova” care poate fi accesat aici: A.1.5_20170524_Presentation on Risk Management_case study of Ungheni_final.  Participanții la conferință au rămas profund  impresionați de gradul de implicare a autorităților publice locale din raionului Ungheni în procesul de management al riscurilor de dezastre, manifestat printr-un angajament deosebit pentru prevenirea și reducerea riscurilor de dezastre, implicând întreaga comunitate în procesul de identificare, analiză, evaluare a riscurilor și autoevaluare a capabilității de management al riscurilor. În scopul creării unui sistem de siguranță compatibil cu sistemele de securitatate propuse de UE și ONU, având asistența proectului CRISMAS, Consiliul raional Ungheni este unicul din Republica Moldova care realizează un proces participativ de elaborare a unei politici regionale de management a riscurilor de dezastre, conștientizând că evaluarea riscurilor reprezintă un suport considerabil pentru procesul decizional.

Până în prezent, echipa proiectului CRISMAS din partea Consiliului raional Ungheni a realizat evaluarea riscurilor, utilizând atât metode cantitative, cât și metode calitative, reușind să implice toți factorii interesați din raion. Astfel, au fost identificate circa 23 riscuri naturale, tehnogene și biologico-sociale, 8 dintre care după prioritizare au fost analizate în conformitate cu matricea riscurilor, elaborându-se câte 3 scenarii pentru fiecare risc prioritizat. Analiza SWOT și analiza cauză-efect au permis identificarea punctelor slabe și cauzelor riscurilor, pentru reducerea cărora vor fi elaborate măsuri și acțiuni concrete în următoarea etapă de elaborare a strategiei de management  a riscurilor de dezastre în raionul Ungheni. Impactul negativ al riscurilor de dezastre asupra climei necesită o integrare mai bună a strategiilor locale de reducere a riscurilor de dezastre și de adaptare la schimbările climatice pentru asigurarea creșterii și dezvoltării economice, ajutând autoritățile publice locale și părțile interesate să prioritizeze acțiunile proprii și să atragă fonduri externe în acest domeniu.

Pe parcursul celor trei zile, a fost organizată ședința de învățare și schimb de experiență LES 5, unde au fost împărtășite rezultatele obținute până în prezent în procesul de analiză și evaluare a riscurilor. Partenerii proiectului CRISMAS au  rămas profund impresionați de rezultatele obținute de Consiliul raional Ungheni privind implicarea largă a factorilor interesați în acest proces. În prezentarea făcută despre rezultatele riscurilor analizate și evaluate în raionul Ungheni, un accent deosebit a fost pus pe ultimul raport de evaluare unitară a riscurilor care poate fi accesat aici: Raport evaluarea unitara a riscurilor din raionul Ungheni. „Nu am întrebări la colegii din Ungheni, vreau doar să le fac un compliment, fiindcă au reușit să obțină angajamentul comunității și împreună au ajuns la aceste rezultate de invidiat,” a constatat Torstain Nielsen, șeful Departamentului Situații Excepționale din Stavanger, Norvegia. Un exemplu de urmat pentru ceilalți parteneri ai proiectului CRISMAS au fost și rezultatele obținute în cadrul cooperarării transfrontaliere a Consiliului raional Ungheni cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență din județul Iași, România privind managementul riscurilor de dezastre.

O atenție sporită în cadrul LES 5 a fost acordată următorilor pași care trebuie întreprinși, astfel fiind purtate discuții asupra draftului Strategiei de management al riscurilor de dezastre alcătuit de echipa de la Ungheni. ”Este un draft foarte bine structurat și aș propune ca toți partenerii să elaboreze strategiile locale, conform cu structura propusă de echipa de la Ungheni. Astfel, vom putea compara documentele locale finale și vom putea face concluzii pe potrivă,” a fost comentariul   lui Torstain Nielsen, șeful Departamentului Situații Excepționale din Stavanger, Norvegia. Propunerea lui a fost agreată de  Nico van Os, managerul de proiect și expertul Ruud Houdijk, din Olanda, precum și de partenerii din Italia, Bosnia și Herțegovina.

Ședința de învățare și schimb de experiență LES 5 s-a desfășurat în cadrul Proiectului „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/CRISMAS”, implementat de Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud” / ITINERIS Sănătate și siguranță din Olanda, în parteneriat cu Provincia Forli – Cesena din Italia, Agenția Regională de Dezvoltare Economică „PREDA – PD” din Bosnia și Herțegovina, Municipalitatea Stavanger din Norvegia și Consiliul raional Ungheni din Republica Moldova. Proiectul „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/Community for Risk Management and Assessment – CRISMAS” este finanțat de Comisia Europeană prin Directoratul general de ajutor umanitar și protecție civilă. Scopul proiectului CRISMAS este implementarea metodologiilor de evaluare și management al riscurilor și construirea unei comunități largi la nivel european pentru specialiștii din structurile guvernamentale responsabili de evaluarea și managementul riscurilor, încurajarea  cooperării și schimbului de experiență în cadrul UE.

Galerie foto de la LES 5 (23-25 mai 2017)

Mai multe informații :

Website:        www.crungheni.md, www.crismaseurope.eu

E-mail:          community@crismaseurope.eu, lilitincu@yahoo.com