Secția Agricultura și Alimentație aduce la cunoștință producătorilor agricoli din raion inițiativa Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, care organizează misiunea de consultare în mun. Ungheni în data de 10 iulie, pentru discutarea proiectului de lege privind organizarea și funcționarea camerelor agricole.

Se invită toți agricultorii să participe la consultări pentru a contribui la dezvoltarea cadrului legal care să răspundă nevoilor și provocărilor cu care se confruntă sectorul agricol național.

La consultări vor participa reprezentanții conducerii #MAIA, #AIPA, #ADMA, Centrului de Consiliere Agricolă și Rurală, exponenții Rețelei Naționale LEADER, ai asociațiilor de profil, experți din România, Austria, Germania și Franța.

Dialogul și consultările privind organizarea și funcționarea camerelor agricole sunt esențiale pentru preluarea unor practici sustenabile de guvernanță și organizare a sectorului agricol.

Prin intermediul Camerelor Agricole se urmărește creșterea nivelului de pregătire a membrilor comunității agricole, consolidarea capacităților de absorbție a noilor tehnologii și fondurilor de sprijin destinate dezvoltării agriculturii, precum și promovarea intereselor fermierilor în raport cu instituțiile statului.

Secția Agricultura și Alimentație din cadrul Consiliului raional Ungheni

AIPA-Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii

Dialogul Moldo-German privind Politicile în Agricultură – APD Moldova

USAID Moldova

Dezvoltăm Moldova Rurală

Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală Leader

Ar putea fi o imagine cu text