Astăzi, 11 martie, în sala de protocol a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ,,Ședința Comisiei de protecție a drepturilor copilului”, cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului pentru anul 2019.

Pe ordinea de zi au fost expuse următoarele puncte:

  • Revizuirea și completarea componenței Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului, (cu includerea, excluderea membrilor);
  • Rezultatele activității CRpPDC pentru perioada anului 2018;
  • Examinarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2019;
  • Revizuirea și aprobarea Planului de activitate, semestrul – I anul 2019;
  • Revizuirea și aprobarea Planului pentru deplasări în teritoriu și a activităților organizaționale;
  • Discuții și dezbateri asupra problemelor apărute pe parcursul anului.