Astăzi, 11 aprilie 2019, s-a desfășurat ,,Ședința Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate”, cu privire la examinarea rapoartelor de evaluare a situației familiei/persoanei defavorizate și eliberarea avizului pentru acordarea/neacordarea suportului monetar.