La 30 ianuarie curent, în sala de ședințe a consiliului raional Ungheni, s-a desfășurat ședința Comisiei pentru situații excepționale. La ședință au participat D-na Ludmila Guzun, președintele raionului, membrii comisiei și primarii orașelor, comunelor, satelor.

Conform ordinei de zi au fost expuse următoarele subiecte:

  1. Cu privire la ordinea de înştiinţare şi adunare a Comisiei situaţii  excepţionale a raionului Ungheni.
  2. Cu privire la aprobarea Planului de lucru al Comisiei situaţii  excepţionale a raionului Ungheni pentru anul 2018.
  3. Cu privire la cerințele Deciziei Consiliului raional Ungheni nr. 6/17 din 14.12.2017 “Cu privire la aprobarea strategiei de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni pentru anii 2018 – 2022”.
  4. Cu privire la organizarea și desfășurarea Școlii de vară pentru copii “Împreună reducem riscurile”, conform ordinului Ministrului Afacerilor Interne al Republicii Moldova nr. 122 din 11.05.2017.
  5. Cu privire la situația antiincendiară pe teritoriul raionului pe parcursul lunii ianuarie 2018 și măsurile întreprinse pe perioada rece a anului.

6. Cu privire la situația creată pe drumurile raionului Ungheni, urmare ninsorilor din 17 – 18.01.2018 și măsurile întreprinse spre redresarea situației.

  1. Cu privire la raportul Direcției situații excepționale Ungheni nr. 63 din 22.01.2018 privind alocarea carburanților.