Astăzi, 7 septembrie, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința Comisiei pentru situații excepționale a raionului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la evaluarea riscului de incendiu în sectorul locativ;
  2. Cu privire la Procedura standard de operare în situații excepționale;
  3. Cu privire la pregătirea organelor de conducere a raionului către controlul fontal la protecția civilă;
  4. Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ către anul de studii 2018-2019 în domeniul apărării împotriva incendiilor;
  5. Cu privire la evaluarea stării lacului ,,Delia” și crearea Comitetului subbazinal;
  6. Cu privire la Demersul primarului comunei Alexeevca nr.02-420 din 09.07.2018 privind acordarea ajutorului pentru repararea acoperișului bibliotecii publice.