Astăzi, în cadrul Consiliului raional Ungheni, a vut loc Şedinţa Comisiei Situaţii Excepţionale, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la demersul primăriei com. Valea Mare. Raportor: Galina Varvariuc, primarul com. Valea Mare.

2. Cu privire la petiţia cet. Moscaliuc Ana, com. Pîrliţa. Raportor: Ion Bejan, primarul com. Pîrliţa.

3. Cu privire la petiţia cet. Buruian Maria, com. Condrătești. Raportor: Gheorghe Busuioc, primarul com. Condrăteşti.

 4. Cu privire la petiţia cet. Dereş Rodica, s. Ţîghira, com. Negurenii Vechi. Raportor: Rabacu Ion, primarul com. Negurenii Vechi.

5. Cu privire la petiţia cet. Barbu Liviu, com. Petreşti. Raportor: Gorea Serghei, primarul com. Petreşti.

            Membrii Comisiei au votat acordarea unui ajutor material fiecăreia din aceste familii.

              

În speranţa că, pe viitor, cazuri excepţionale, şi anume incendii, vor nu vor mai avea loc, preşedintele raionului, domnul Iurie Toma, a dorit familiilor ce au suferit această tragedie, putere, sănătate şi mult curaj, iar Consiliul raional Ungheni, împreună cu domnii consilieri raionali, vor fi mereu în sprijinul şi ajutorul cetăţenilor.