Astăzi, 24 iulie 2020, în sala de conferințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința Comisiei privind protecția adultului aflat în situație de risc social cu următoarea agendă:

1.Cu privire la înaintarea unor recomandări privind îmbunătățirea EMD la nivel național/local în domeniul prevenirii violenței în familie a persoanelor adulte.

Raportor: D. Cheianu, reprezentant al programului „EVA”

2.Cu privire la inițierea plasamentului persoanelor în Centrele de plasament în condițiile actuale de pandemie Covid-19.

Raportor: C. Potlog, șef-adjunct al Direcției generale asistență socială și protecție a familiei Ungheni.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului