În incinta Consiliului raional Ungheni, în sala de conferințe s-a desfășurat ședința Comisiei privind protecția adultului în situație de risc social cu privire la plasamentul beneficiarilor în Centrul pentru persoane adulte și vârstnice „Sfântul Vasile cel Mare” și la prelungirea plasamentului unor beneficiari.