În cadrul Consiliului Raional Ungheni, la 25 octombrie, curent a avut loc ședința Comisiei privind transportul auto de călători și bagaje și asigurarea securității circulației rutiere din raionul Ungheni, cu privire la anunțarea concursurilor la cursele Ungheni – Mănoilești, Ungheni – Grăseni, Ungheni – Rădenii Vechi.
Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului