În  sala de protocol a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința Comisiei raionale pentru protecția adultului în situație de risc,  cu privire la plasamentul beneficiarilor în Centrul pentru persoane adulte și vârstnice „Sfântul Vasile cel Mare” și la prelungirea plasamentului unor beneficiari.