În sala de protocol a Consiliului raional Ungheni  se desfășoară ședința Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate. În ordinea de zi sunt expuse spre examinare  35 cazuri cu copii în situaţie de risc. La stabilirea suportului monetar se iau în consideraţie necesităţile materiale/financiare ale familiei, numărul de copii în familie, condiţiile de trai ale familiei, factorii sezonieri, gravitatea problemei etc., precum şi venitul familiei obţinut din salarii,  plăţi sociale şi alte surse de venit. Decizia privind acordarea şi mărimea suportului financiar este examinată şi avizată de Comisia raională pentru protecţia copilului aflat în dificultate  în baza raportului privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei prezentat de managerul de caz.