Astăzi, 29 octombrie, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința Comisiei raionale pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate din raionul Ungheni , cu privire la examinarea Rapoartelor de  evaluare a situației  familiei/persoanei  defavorizate  și eliberarea  avizului pentru acordarea / neacordarea suportului monetar din  Serviciul  social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.

În cadrul ședinței au fost analizate 20 de cazuri.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului