Astăzi, 23 februarie 2021 , vicepreședintele raionului dl Vasile Lupu a participat la  ședința Comisiei raionale pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate  din raionul Ungheni.

În cadrul acesteia,  s-au examinat  25  de rapoarte de evaluare a situației familiei /persoanei defavorizate și eliberarea avizului pentru acordarea /neacordarea suportului monetar din Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate din localitățile: Costuleni, Pîrlița, Morenii Vechi, Petrești, Todirești, Boghenii Noi, mun.Ungheni.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului