Astăzi, 23 octombrie 2020, în sala de protocol a  Consiliului raional s-a desfășurat ședința Comisiei raionale pentru securitatea circlației rutiere . La ședință au participat  10 membri.

În cadrul ședinței au fost analizate cîteva subiecte:

1.Cu privire la situația privind siguranța traficului rutier (scrisoarea Direcției patrulare „Centru” nr.34/17/1-3187 din 12.10.2020).

2.Cu privire la legalitatea instal[rii semnelor rutiere, marcajului rutier (treceri de pietoni) pe teritoriul raionului.

3.Cu privire la parcările neautorizate (s.Pîrlița (intersecția Fălești-Ungheni), mun.Ungheni (adiacentul Pieței Centrale: str.Alexandru cel Bun, Vlad Țepeș, Decebal, etc.).

4.Cu privire la legalitatea amplasării panourilor publicitare pe teritoriul raionului.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului