În cadrul Consiliului raional Ungheni, astăzi, 10 octombrie s-a întrunit Comisia specială pentru acordarea indemnizației unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni pe raionul Ungheni.
S-au examinat următoarele subiecte:
– Luarea la cunoștință și executarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010, cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția unei case individuale ori a unei locuințe cooperatiste sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni;
– Luarea deciziei privind acordarea sau neacordarea indemnizației unice solicitanților și termenii legali privind refuzul acordării acesteia.
Autor: Casian Ilinca, specialist principal, Aparatul președintelui raionului
Ar putea fi o imagine cu 4 persoane şi interior