În sala de protocol a Consiliului raional Ungheni se desfășoară ședința Comisiei de acordare a indemnizațiilor unice pentru unele categorii de cetățeni cu referire la următoarele aspecte:

  • Executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010 și luarea la cunoștință despre modificarea punctului din Hotărîrea Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010, cu privire la acordarea indemnizației unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni.
  • Examinarea dosarelor solicitanților de indemnizații unice, cărora nu li s-au eliberat credite din partea instituțiilor financiare, luarea deciziei privind acordarea sau neacordarea indemnizației unice și termenii legali privind refuzul acordării acesteia.