În această dimineață la Centrul de Resurse și Atragere a Investițiilor din cadrul Consiliului raional Ungheni a avut loc ședința Comitetului de evaluare a dosarelor angajatorilor solicitanți de subvenție pentru susținerea proiectelor de inițiative locale, cu participarea membrilor Comitetului de evaluare.

Scopul întrunirii a fost examinarea dosarului angajatorului solicitant de subvenție pentru susținerea proiectelor de inițiative locale, inclusiv evaluarea Planului de afaceri/dosarului angajatorului solicitant de subvenție pentru susținerea proiectelor de inițiative locale, inclusiv evaluarea Planului de afaceri, precum și luarea deciziei cu privire la tipul echipamentelor tehnologice, mașinilor, utilajelor, aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare, tehnicii de calcul, mobilierului pentru dotarea spațiilor amenajate destinate activității economice care urmează a fi subvenționate în scopul stimulării creării locurilor de muncă în mediul rural.

Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului