Astăzi, 6 februarie, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, s-a desfășurat şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului D-na Ludmila Guzun cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor, șefii instituțiilor medicale şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. Conform agendei s-au discutat următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la serviciile prestate de Serviciul stare civilă Ungheni în anul 2017;
  2. Cu privire la colaborarea intersectorială în vederea asigurării copiilor în situații de risc cu certificate de naștere;
  3. Cu privire la realizarea Planului de acțiuni pentru anul 2017, Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020 (raportul prezentat îl puteți accesa aici:   Prezentare Strategie realizat 2017 )