În această dimineață, în sala de ședințe a Consiliului Raional Ungheni s-a desfășurat ședința comună de lucru a președintelui raionului cu șefii serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, primarii unităților administrativ-teritoriale și șefi ai instituțiilor din raion.

În debutul ședinței, președintele raionului, dnl Ghenadi MITRIUC a solicitat raport succint despre situația actuală următoarelor servicii:

1. Talmaci Sergiu, șef Secție Controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate publică, despre situația din domeniu;

2. Belbas Oleg – șef al IMSP Centrul de Sănătate Ungheni;

3. Grecu Ruslan, șef adjunct al Inspectoratului de poliție al raionului Ungheni, despre situația criminogenă în raion în decursul lunii;

4. Postolachi Sergiu, șef al Direcției situații excepționale, despre situațiile excepționale ce au avut loc pe teritoriul raionului în decursul lunii;

5. Cațer Sergiu, director al S.R.L. Ungheni-Gaz, despre situația din domeniu.

În ordinea de zi a ședinței au fost expuse și raportate următoarele chestiuni:
1. Cu privire la măsurile întreprinse pentru pregătirea complexului social – economic al raionului pentru activitate în perioada de toamnă – iarnă 2022 – 2023,
A informat: Diana Rogovschi, șefă a Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri;
2. Cu privire la rezultatele anului agricol 2022 și măsurile de pregătire a terenului pentru anul agricol 2023,
A informat: Viorel Scutaru, șef al Direcției agricultură și alimentație.

Pe parcursul ședinței participanții au venit cu întrebări și propuneri în contextul subiectelor expuse.

Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului