Pe data de 6 septembrie, anul curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni s-a desfăşurat şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului, cu următoarea ordine de zi:

 

1.Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt către începutul anului şcolar 2016 – 2017 şi rezultatele procesului instructiv – educativ (finalităţile anului şcolar 2015 – 2016),  a raportat  Iulia Pancu,  şef  Direcţia educaţie.

 

2.Cu privire la activitatea Comisiei privind transportul auto de călători şi bagaje şi asigurarea securităţii circulaţiei rutiere din raionul Ungheni, a informat  Alexandru Brînză, vicepreşedinte al raionului.

 

La început de şedinţă, Oleg Blişceac, şef Direcţia situaţii excepţionale, a adus la cunoştinţa celor prezenţi situaţia alarmantă din raion în ceea ce priveşte incendiile provocate de arderea vegetaţiei uscate, care crează riscul de a se propaga  asupra miriştei, fînului, pădurilor şi a caselor de locuit.

În luna august au fost  întreprinse 40  de intervenţiile la arderea vegetaţiei uscate din  raion. Codul galben de caniculă se extinde pînă pe 20 septembrie. Chemările frecvente a autospecialelor la arderea vegetaţiei din raion, crează riscul de neacoperire a zonei oraşului şi localităţilor în caz de necesitate. Toate primăriile ar trebui să aibă echipe de stingere, motopompe şi cisterne cu apă. Cu părere de rău primarii nu sînt receptivi, a subliniat  şeful Direcţiei situaţii excepţionale.

 

În raportul său vicepreşedintele  raionului, Alexandru Brînză,  a informat despre soluţionarea de către Comisia privind transportul auto de călători şi bagaje şi asigurarea securităţii circulaţiei rutiere din raionul Ungheni, a  mai multor solicitări parvenite de la  agenţii transportatori, autorităţile publice locale de nivelul unu şi a populaţiei. Astfel, a fost desfăşurat concursul privind atribuirea dreptului de deservire  a curselor de pe ruta regulată s. Corneşti – or. Ungheni; a fost analizată  plîngerea privind nerespectarea traseului şi a graficului de circulaţie de pe ruta Ungheni-Rezina; au fost revizuite sau suspendate unele rute pe perioada de iarna ş.a.

 

În ceea ce priveşte activitatea Consiliului  pentru Securitatea rutieră a raionului Ungheni, acesta s-a întrunit de 5 ori  pe parcursul ultimelor 8 luni. În cadrul şedinţelor s-au discutat probleme ce ţin de securitatea circulaţiei rutiere din or. Ungheni, construcţia necalitativă a şanţurilor de scurgere a apelor pluviale  de pe str. Şt. cel Mare şi Decebal din oraşul Ungheni, situaţia rutieră nefavorabilă de pe traseul Ungheni – Nisporeni  la km 25, unde, după ploi, apele pluviale nu au unde să se scurgă ş.a. Conform deciziei Consiliului, în or. Corneşti şi s. Valea Mare au fost instalate  indicatoare rutiere de limitare a vitezei de circulaţie.

 

Popovici Raisa, medic şef Centrul raional sănătate publică Ungheni, a atenţionat despre riscul de a se întîmpla o erupţie de hepatită  în s. Măcăreşti. Grădiniţa din localitate nu este aprovizionată cu apă, canalizarea nu funcţionează. Drept surse de apă servesc nişte rezervoare improvizate din curtea instituţiei şi  apa îmbuteliată.

 

Sîntem în pragul unei reforme la nivel central şi prima care va fi reformată va fi Cancelaria de Stat, a declarat, la final de şedinţă, Harea Ion, şeful Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat. Începe a activa Consiliul Consultativ pe lîngă Cancelaria de stat, care are menirea de a aduce Guvernului solicitările din teritoriu. Toţi şefii serviciilor publice desconcentrate sînt membri ale acestui Consiliu şi rog administraţia publică locală de a veni  cu propuneri, a făcut un  apel reprezentantul Guvernului în teritoriu.

 

Informaţia cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru începutul anului şcolar 2016 – 2017 şi rezultatele procesului instructiv – educativ (finalităţile anului şcolar 2015 – 2016) vor fi prezentate pe larg în materialul următor.