Pe data de 02 august, curent, a avut loc şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului și a Oficiului teritorial Ungheni cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, funcţionarii din aparatul preşedintelui raionului, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi directorii centrelor de sănătate autonome. În cadrul şedinţei au fost examinate următoarele chestiuni:

1.    Cu privire la activitatea Agenției teritoriale Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină în contextul „Medicul de familie-Pacient-Instituția sănătate publică și privată”. Raportor: Oleg Belbas, șef Agenție teritorială Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină;

2.    Cu privire la execuția bugetului raional pentru semestrul I, al anului 2016.   Raportor: Tatiana Struc, șef Direcţie finanţe;

3.    Cu privire la rezultatele încorporării cetățenilor în Forțele Armate ale RM în primăvara anului 2016. Raportor: Dumitru Boiciuc, Șef secție recrutare și încorporare, Centrul militar  teritorial Ungheni;

4.    Cu privire la evaluarea rezultatelor Campaniei de recoltare „Seceriș-2016”.   Raportor: Viorel Scutaru, șef Direcția agricultură și alimentație;

5.    Cu privire la asigurarea siguranţei produselor alimentare în conformitate cu legislaţia în domeniu. Raportor: Serghei Timofti, Șef-adjunct Direcția raională pentru siguranța alimentelor.

     La început de ședință, șeful adjunct Direcția situații excepționale, Andrei Racoveț, a atenționat pe cei prezenți despre riscul mare de incendii în raion, cauzat de lipsa precipitațiilor și caniculă.  Dânsul a  cerut implicarea primarilor și a  echipelor de voluntari din localități în contracararea arderii vegetației în teritoriu.

     Președinta raionului, Ludmila Guzun, a subliniat:  în perioada caniculară, trebuie să  punem accent pe  prevenirea incendiilor! Este importantă conjugarea eforturilor  autorităților publice locale, tuturor serviciilor, implicit al poliției! Sînt cazuri cînd ajung să ardă case, gospodării, premeditat chiar. Fiecare caz concret trebuie  discutat la ședințele Comisiei pentru situații excepționale, a conchis președinta.

Conform  raportului de activitate al Agenției teritoriale Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, din numărul total de locuitori din raionul Ungheni, sînt neasigurați 31 %.

În parte, aceasta este o premiză pentru situația alarmantă a depistărilor patologiilor în fază avansată. Controlul medical profilactic trebuie să predomine asupra controlului medical curativ. E mai ușor să previi o patologie decît să o tratezi. De aceea este o responsabilitate a fiecărui cetățean să treacă controlul medical profilactic! a subliniat Oleg Belbas, șef Agenția teritorială Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, făcînd apel către toți directorii de instituție să încurajeze controlul medical profilactic anual.

La subiectul abordat de vicepreședintele raionului, Petru Gherasimov, privind Fondul de rezervă și modernizare (fond predestinat, pînă nu demult, pentru modernizarea edificiilor), domnul Oleg Belbas a adus la cunoștința celor prezenți că, la moment, la balanța contului se află 50 mln lei, dar încă nu s-a decis unde vor fi folosiți acești bani, căci nu există un  fond programat pentru a. 2016.

La întrebarea cine este responsabil de transportarea persoanelor constatate decedate la expertiza medico-legală, reprezentanții poliției și a substației de asistență medicală (asistența de urgență) au afirmat că legislația nu prevede  și nu ține de atribuțiile lor  transportarea decedaților.

Subiectul a rămas deschis și urmează să fie discutat la ședințele următoare.

 

     În ceea ce privește încorporarea în Forțele Armate ale RM, pentru perioada primăvara  2016, în general, în raionul Ungheni sarcina de încorporare a fost îndeplinită. Deși sînt primării unde nu s-a prezentat nici un recrut. Din cei 118 de tineri care s-au prezentat, au fost încorporați 63, 55 dintre ei nu au trecut de comisia medico-militară.

     Campania de recoltare a culturilor de I grupă „Seceriș-2016” a început în acest an  la data de 28 iunie și s-a încheiat la 23 iulie.

     Deși am avut parte de o  toamnă și iarnă secetoasă, precipitațiile din lunile aprile, mai și iunie  au condiționat o dezvoltare optimă a cerealelor și obținerea unor rezultate mai bune, chiar, față de anii trecuți, a raportat, Viorel Scutaru, șef Direcția agricultură și alimentație.

     În anul agricol 2015-2016  au fost însămînțate următoarele culturi de I grupă:

– grîu de toamnă – 9981 ha (cu 903 ha mai mult comparativ cu a. 2015);

– orz de toamnă – 598 ha (cu 54 ha mai puțin comparativ cu a. 2015);

– orz de primăvară – 242 ha (cu 53 ha mai mult comparativ cu a. 2015);

– ovăz – 31 ha (cu 24 ha mai mult comparativ cu a. 2015);

– rapiță – 355 ha (cu 240 mai mult comparativ cu a. 2015).

     În urma evaluării rezultatelor prezentate de către producătorii de cereale, în acest an a fost  obținută o medie totală de recoltare, în raionul Ungheni, de 3,5 tone la ha. La data de 28 iulie, curent,  prețul oferit de elevatorul SA ”Cereale-Prut”  era de  2,15 lei per kg de grîu. Procentul de gluten din grîu este de  23-26%, ceea ce denotă faptul că  grîul recoltat anul acesta este unul  alimentar.

     La subiectul siguranţa produselor alimentare în conformitate cu legislaţia în domeniu, s-a expus, Ion Harea, reprezentantul guvernului în teritoriu. Dânsul a ridicat problema cazurilor de otrăvire a populației cu alimentele procurate în piețele din raionul Ungheni.

     A fost pusă în discuție inconveniența creată producătorilor din raion de a se deplasa la Chișinău pentru efectuarea anumitor teste de certificare a mărfii. Raisa Popovici, medic-șef Centrul raional sănătate publică Ungheni, a subliniat: în Ungheni există un laborator cu echipament de milioane, care nu este valorificat. Nu este clar de ce Direcția raională pentru siguranța alimentelor nu apelează la serviciile acestuia.

      Întrebarea a rămas deschisă.

     Rapoartul extins privind  execuția bugetului raional pentru semestrul I al anului 2016, va fi prezentat ulterior.