La început de lună, tradițional se desfășoară ședinţa comună de lucru a președintelui raionului şi a şefei Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefi ai serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, primarii unităților administrativ-teritoriale și șefi ai instituțiilor din raion, astfel, astăzi 05 martie s-au întrunit în ședință toate serviciile menționate.

În debutul ședinței, dl Dionisie Ternovschi, președintele raionului l-a prezentat pe dl Alexandru Gorea, șef adjunct al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, care reprezintă raionul Ungheni, apoi a solicitat raport succint despre situația actuală în domeniu șefilor serviciilor reprezentative din raion.

A urmat un șir de întrebări și propuneri în contextul subiectelor raportate:

  • Cu privire la activitatea caselor și căminelor culturale din raion în anul 2023, s-a menționat despre promovarea culturii, preocuparea majoră în activitatea instituţiilor de cultură, inclusiv a caselor de cultură, a fost și rămâne punerea în valoare a potenţialului cultural ca o componentă a dezvoltării durabile a raionului şi afirmarea culturii locale pe plan naţional şi internaţional. – Nota informativă

  • Cu privire la executarea Programului teritorial Ungheni de control al cancerului pentru anii 2017-2025, în anul 2023, s-a discutat despre prevenția primară în contextul acestei maladii periculoase. Nota informativă – CS Ungheni;  Nota informativă CSP Ungheni

  • Cu privire la activitatea Serviciului relații funciare și cadastru în anul 2023, la acest aspect au fost informați primarii despre modificările legislative, în special din Codul Urbanismului și al Construcțiilor. – Nota informativă.