La 6 iunie, curent, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc ședinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului interimar al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. Conform ordinii de zi s-au examinat următoarele subiecte:

1.Cu privire la organizarea odihnei copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2017;

2.Cu privire la măsurile întreprinse pentru ameliorarea situaţiei sanitaro-epidemiologice din teritoriu;

3.Cu privire la conlucrarea organelor constatatoare în vederea asigurării respectării legislaţiei Republicii Moldova.

La început de ședință președinta raionului, Ludmila Guzun, l-a  prezentat pe dl. Ion Bouroș – șef interimar  al Oficiului  teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat. După care a vorbit despre  Programul lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2017, aprobat prin decizia Consiliului la 25 mai 2017: ”Am identificat împreună cu dumneavostră cele mai complicate porțiuni de drum din raion, la o parte din acestea au început deja lucrările, la celelalte urmează a fi selectat antreprenorul în timpul apropiat. Anunțurile sunt deja publicate în Monitorul Oficial. Trebuie să fie clar că anul acesta, conform legislației,  procedura de gestionare a banilor din Fondul rutier este alta! Fiecare primărie are în teritoriu niște surse alocate și acestea trebuie gestionate conform noiilor prevederi. Conform  Hotărârii de Guvern,  Consiliul raional Ungheni este în drept să investească în drumuri locale potrivit listei aprobate,” a atenționat președinta.

Din informația prezentată de șeful Direcției educație, Iulia Pancu, , în această vară în raionul Ungheni vor activa trei tabere staționare: ”Codreanca”, or.Cornești, ”ProSănătatea”, s. Rădenii Vechi, ”PlusArmonie”, or. Ungheni. Durata unei ture este de 10 zile. În anul 2017 sursele financiare pentru odihna de vară sunt alocate din bugetul de stat, constituind 2308,7 mii lei. Costul estimativ al unui bilet este de  1636,8 lei, deci în total vor fi puse la dispoziție 1410 bilete.

Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 321 din 24.05.2017, 25% din totalul biletelor de odihnă (ceea ce reprezintă 325 bilete), se vor acorda gratuit copiilor şi adolescenţilor din anumite categorii sociale: orfani, cu dizabilităţi, din familii monoparentale, defavorizate, familii numeroase, aflaţi sub tutelă/curatelă, plasaţi în serviciu de tip familial, în centre de plasament temporar, din familii în care ambii părinţi sunt cu dizabilităţi, în care ambii părinţi sunt pensionari, care au obţinut performanţe la studii sau sunt învingători la olimpiadele şcolare şi extraşcolare etc. Biletele gratuite vor fi atribuite Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, Consiliului raional, Direcţiei educaţie şi vor fi distribuite taberelor conform capacităţii de primire existente şi numărului de ture. Restul 1058 bilete vor fi repartizate sindicatelor de ramură și vor fi vândute la 20% din cost, adică cu 327 lei.

Ca element de noutate, în perioada 05-30 iunie 2017 Centrul Educațional Ungheni va organiza Școala de vară pentru copii de la 11 până 15 ani. Activitățile planificate sunt variate și divizate pe interese. Astfel, Centrul raional  de Creație va organiza cercuri de dans modern și popular, jocuri instructive educative. Centrul raional de excelență îi va ajuta pe copii să exploreze  spațiul virtual și să călătorească în jurul lumii prin modelarea  hărților și a jocurilor  didactice-geografice. Pentru cei ce practică odihna activă, Școala sportivă Raională va organiza cursuri de înot pentru începători.

Despre măsurile întreprinse pentru ameliorarea situaţiei sanitaro-epidemiologice din teritoriu, a vorbit Sergiu Talmaci, medic-șef interimar, Centru sănătate publică. Potrivit acestuia, pe parcursul a mai mulți ani, în  raion nu se înregistrează cazuri de rujeolă, rubeolă și difterie, ceea ce este rezultatul Programului de imunizări. Însă, o problemă cu care se confruntă spitalele este refuzul unor părinți de a imuniza copiii. Îngrijorătoare este situația incidenței maladiilor infecțioase în localitățile din raionul Ungheni: tuberculoza e pe primul loc, după care se poziționează hepatitele virale (cca 3000 persoane luate la evidență) și Hiv/Sida.

În cadrul activității s-a mai discutat despre  alimentația copiilor în instituțiile de educație, necesitatea acută de cadre medicale, problema prelucrării deșeurilor medicale periculoase – anual în raion se produc peste 4 tone de, care necesită prelucrare prin autoclavare ș.a.

În ceea ce privește conlucrarea organelor constatatoare în vederea asigurarea respectării legislaţiei Republicii Moldova, șeful-adjunct al Inspectoratul de Poliție al raionului Ungheni, Ruslan Grecu, a explicat că sunt competenți să constate contravenții și să încheie procese-verbale anumiți funcționari din cadrul următoarelor instituțiilor: MAI, CNA, Serviciu Vamal, organele pentru protecția mediului, organele supravegherii de stat a sănătății publice, Inspectoratul de Stat al Muncii, administrația publică locală etc. Cunoașterea și aplicarea corectă a dispozițiilor legale, de către toate autoritățile competente prezintă o importanță deosebită atât în activitatea de prevenire și combatere a faptelor ilicite, cât și în cea de conlucrare  a acestor autorități. Reprezentantul Inspectoratului de Poliție a propus organizarea unui seminar pentru explicarea  procedurii de constatare a contravențiilor pentru agenții constatatori din rândul administrației publice locale.