Astăzi, 4 septembrie, în sala de şedinţe a Consiliului raional s-a desfăşurat şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

Conform ordinii de zi au fost expuse următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ către începutul anului școlar 2018 – 2019 și rezultatele procesului educațional al anului școlar 2017 – 2018;
  2. Cu privire la evaluarea rezultatelor campaniei de recoltare Seceriș – 2018;
  3. Cu privire la lucrările silvice desfășurate de către Î.S. Silva-Centru Ungheni pe 8 luni ale anului 2018 și pregătirea pentru perioada rece a anului 2018 – 2019.