În această dimineață, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc ședinţa comună de lucru a președintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu primarii unităților administrativ-teritoriale de nivelul I, cu șefii unor servicii publice desconcentrate, descentralizate și șefii instituțiilor din raion.

Înainte de a trece la ordinea de zi președintele raionului, Ghenadi MITRIUC a solicitat raport succint despre situația actuală următoarelor servicii:

  1. Popovici Vladimir – șef interimar al Instituției Medicale Sanitară Publică Spitalul Raional Ungheni;
  2. Moraru Tatiana – șef adjunct al Instituției Medicale Sanitară Publică, Centrul de Sănătate Ungheni;
  3. Rusu Roman – șef al Secției Coordonare Operațională din cadrul Inspectoratului de Poliție a raionului Ungheni;
  4. Postolachi Sergiu – șef al Direcției situații excepționale.

În cadrul ședinței au fost examinate următoarele subiecte:

  1. Cu privire la situația în domeniul controlului trecerii frontierei de stat, combaterii migrației ilegale și criminalității transfrontaliere
  2. Cu privire la activitatea și serviciile prestate de Întreprinderea pentru silvicultură Silva – Centru Ungheni în 9 luni ale anului 2021.

Președintele a mulțumit participanților pentru atenție, pentru întrebările și propunerile expuse în contextul subiectelor raportate, dorindu-le și în continuare o colaborare reușită.

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului