Astăzi, 03 august, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc ședinţa comună de lucru a președintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefi ai serviciilor publice desconcentrate și descentralizate (selectiv), primarii unităților administrativ-teritoriale și șefi ai instituțiilor din raion.

 

La începutul ședinței, șefii serviciilor publice desconcentrate și descentralizate și șefi instituțiilor din raion au raportat succint despre situația actuală din domeniul pe care îl reprezintă.

Cel mai mult s-a examinat și s-au propus idei/întrebări instituțiilor medicale, și în special, cu referire la vaccinarea împotriva COVID-19 în raionul și municipiul Ungheni.

 

În cadrul ședinței au fost examinate chestiunile:

  1. Cu privire la rezultatele inspectării financiare în instituțiile bugetare în anul 2020 și măsurile de restituire a prejudiciilor depistate;
  2. Cu privire la evoluția social-economică a raionului în primul semestru al anului 2021.

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului