Astăzi, 07 septembrie, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc ședinţa comună de lucru a președintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefi ai serviciilor publice desconcentrate și descentralizate (selectiv), primarii unităților administrativ-teritoriale și șefi ai  instituțiilor din raion.

Înainte de a trece la ordinea de zi președintele raionului, Ghenadi MITRIUC a solicitat raport succint, despre situația actuală din domeniul pe care îl reprezintă serviciilor publice desconcentrate și descentralizate și șefilor instituțiilor din raion.

Cel mai mult s-a examinat și s-au propus idei/întrebări instituțiilor medicale, și în special, cu referire la vaccinarea împotriva COVID-19 în raionul și municipiul Ungheni.

 

În cadrul ședinței au fost examinate chestiunile:

  1. Cu privire la rezultatele procesului educațional în raionul Ungheni în anul de studii 2020-2021 și pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an școlar 2021-2022

Informează:  Pancu Iulia, șef al Direcției educație

  1. Cu privire la rezultatele controalelor în domeniul raporturilor de muncă pe parcursul semestrului unu al anului 2021

Informează: Maler Oleg, inspector principal în Oficiul Ungheni al Inspecției teritoriale de Muncă Călărași.

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului