În această dimineață, în sala de ședințe a Consiliului Raional Ungheni s-a desfășurat ședința comună de lucru a președintelui raionului și a șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu șefi ai serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, primarii unităților administrativ-teritoriale și șefi ai instituțiilor din raion.

În debutul ședinței, președintele raionului, dnl Ghenadi MITRIUC a solicitat raport succint despre situația actuală următoarelor servicii:

1. Popovici Vladimir – director al Instituției Medicale Sanitară Publică Spitalul Raional Ungheni despre situația din domeniu;

2. Cornei Alexandr, șef al Direcției Centrul de sănătate publică Ungheni, despre evoluția situației epidemiologice;

3. Bargan Natalia – șef adjunct al Centrului de Sănătate Ungheni, despre evoluția situației epidemiologice;

4. Burlacu Vasile – șef interimar al Inspectoratului de Poliție a raionului Ungheni, despre situația din domeniu pe parcursul lunii;

5. Postolachi Sergiu – șef al Direcției situații excepționale, despre situațiile excepționale ce au avut loc pe teritoriul raionului pe parcursul lunii;

6. Brînză Valeriu – director al Filialei Ungheni a S.A. RED-Nord, prezentarea situației din domeniu;

În ordinea de zi a ședinței au fost expuse și raportate următoarele chestiuni:

1. Cu privire la acțiunile întreprinse în domeniul protecției persoanelor în etate și cu dizabilități,

A informat – Potlog Constantin, șef adjunct al Direcției generale asistență socială și protecție a familiei.

2. Cu privire la depozitarea și controlul semințelor de culturi de primăvară, monitorizarea asigurării beneficiarilor funciari cu material săditor și semincer calitativ,

A informat – Alexandru Gorincioi, șef adjunct al Direcției raionale pentru siguranța alimentelor.

Pe parcursul ședinței participanții au venit cu întrebări și propuneri în contextul subiectelor expuse.

Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului