Astăzi, 04 decembrie, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, s-a desfăşurat şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

Conform ordinei de zi au fost expuse următoarele chestiuni :

  1. Cu privire la realizarea Programului raional de întreținere și reparație a drumurilor, utilizarea mijloacelor financiare din Fondul rutier de către autoritățile publice locale și valorificarea surselor financiare alocate în cadrul Programului Drumuri bune pentru Moldova;

    2. Cu privire la modificările actelor legislative și normative din domeniul muncii pe parcursul anului 2018.