Astăzi, 15 ianuarie, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, s-a desfăşurat şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

Conform ordinei de zi au fost expuse următoarele chestiuni :

  1. Cu privire la rezultatele controlului complex desfășurat de către Agenția Națională a Arhivelor în luna noiembrie, anul 2018: concluzii, recomandări.