La 05 februarie 2019 curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, s-a desfăşurat şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

Conform ordinei de zi au fost expuse următoarele chestiuni :

  1. Cu privire la realizarea Programului teritorial Ungheni de Imunizări pentru anii 2016-2020, perioada 2018;

2. Cu  privire la repartizarea mijloacelor financiare din Serviciul  social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate și din Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii: probleme și perspective.